Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2013

willneverbethesame
willneverbethesame
Wiem, że czasem bardzo trudno mnie kochać, ale chyba łatwo jest zobaczyć miłość w moich oczach
— Płomień 81 "Trudno mnie kochać"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2157 ae48 420
willneverbethesame
Rano poczułam nagle że ja wszystkich okropnie nienawidzę. Była to czysta NIENAWIŚĆ do ludzkości. Nie chciałam tego uczucia. Ale ono było cały czas we mnie. Wiedziałam, że ktokolwiek by mnie wtedy zaczepił, to stałoby się coś złego.
— Barbara Rosiek
Reposted fromfallintotime fallintotime viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
willneverbethesame
Niektórzy pojawiają się  znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Mały Książe
willneverbethesame
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
Wielkie sprawy głupią miłością
— Krzysztof Kamil Baczyński "Z głową na karabinie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
willneverbethesame
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być całkowicie niedorzeczną, niż nudną.
— Marylin Monroe

August 04 2013

willneverbethesame
3676 af9d 420
willneverbethesame
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
willneverbethesame
Dobrze, że przyszłaś. Usiądź tu koło mnie.
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. 
Umyję głowę, a potem, co potem,
spróbuję wyspać się z tego wszystkiego.
Dobrze, że przyszłaś, bo tam było zimno
— Szymborska
willneverbethesame
Jutro, jutro i zawsze jutro, i tak się trwoni całe życie.
— Seneka
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
willneverbethesame
Czuje się sam ze sobą jak pojeb.
— Jakub Żulczyk
willneverbethesame
Może to był sen, który wypadł mi z rąk?
— Jakub Żulczyk
willneverbethesame
  Nie mogli się doczekać siebie.
— Manuela Gretkowska - Sceny z życia pozamałżeńskiego
willneverbethesame
Zawsze jest coś, czego nie powinno być.
— Ernest Hemingway.
willneverbethesame
I czuję, że aby się wyspać i ochłonąć musiałbym wskoczyć do tej słonej, brudnej wody i nie starać się płynąć. 
— Jakub Żulczyk
willneverbethesame
5478 eb77 420
Reposted fromanestetyk anestetyk viaaufwiedersehen aufwiedersehen
willneverbethesame
5509 f8c9 420
Reposted fromanestetyk anestetyk viaaufwiedersehen aufwiedersehen
willneverbethesame
4307 6c46 420
Kosmo - dron

/Kielce, ul. Warszawska.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl